Integracja Taelo.pl z wFirma.pl

Istnieje możliwość zintegrowania konta Taelo z kontem wFirma. Integracja pozwoli użytkownikowi z kontem wykonawcy na lepszą kontrolę proponowanych zleceń z poziomu konta wFirma oraz na możliwość eksportu terminów do terminarza w wFirma.pl. Dodatkowo użytkownik otrzyma wyróżnienie w profilu oraz na liście wykonawców.

Integracji można dokonać z poziomu zakładki Tablica lub Ustawienia. Wystarczy przejść do sekcji Integracja Taelo z wFirma.pl i kliknąć przycisk Połącz z wFirma.pl.

Integracja Taelo.pl z wFirma.pl - Połącz z wFirma.pl

W sekcji Autoryzacja należy podać dane do logowania (adres e-mail i hasło) w systemie wFirma.pl. Jeśli na jednym koncie użytkownik posiada więcej niż jedną firmę, to otrzyma możliwość wyboru jednej z nich w celu integracji. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem Autoryzuj.

Integracja Taelo.pl z wFirma.pl - Dane logowania

Po poprawnie przeprowadzonej integracji wyświetlony zostanie komunikat Integracja przebiegła pomyślnie, a w sekcji Integracja Taelo z wFirma.pl widoczne będą dane zintegrowanego konta, takie jak nazwa firmy, imię czy nazwisko.

Integracja Taelo.pl z wFirma.pl - Dane w ustawieniach

Po przeprowadzonej integracji użytkownik będzie miał wgląd do modułu Propozycje zleceń (Taelo) po stronie systemu wFirma. Będzie on widoczny z poziomu zakładki Start » Strona główna i zawierać będzie pięć ostatnio dodanych po stronie Taelo.pl zleceń pasujących do profilu działalności użytkownika. Dodatkowo wyświetlona zostanie miejscowość, której dotyczy to ogłoszenie.

Integracja Taelo.pl z wFirma.pl - Moduł Propozycje zleceń

Użytkownik ma możliwość kliknięcia w tytuł zlecenia, co spowoduje przeniesienie go do serwisu Taelo.pl, gdzie będzie mógł zapoznać się ze szczegółami wybranego zlecenia.

Istnieje również możliwość eksportu Terminarza Taelo.pl do Terminarza wFirma.pl. Aby to zrobić, wystarczy po stronie Taelo.pl przejść do zakładki Terminarz, wybrać przycisk Eksportuj do wFirma.pl i potwierdzić przyciskiem Tak. Spowoduje to przeniesienie wszystkich dodanych po stronie Taelo.pl terminów do terminarza wFirma.pl. Terminy zostaną eksportowane wraz z godziną oraz opisem. Po stronie systemu wFirma.pl będą one widoczne w zakładce Start » Terminarz po zaznaczeniu w sekcji Terminy pola obok Taelo.

Integracja Taelo.pl z wFirma.pl - Eksport terminarza

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy