Powiadomienia w systemie Taelo.pl

Jedną z funkcji serwisu Taelo.pl są powiadomienia, które mają na celu informowanie użytkowników o poszczególnych akcjach w systemie.

Wyróżniamy powiadomienia:

  • z poziomu konta wykonawcy odnośnie:

- proponowanych zleceniach pasujących do ich profilu działalności,
- zaakceptowanych ofert przez zleceniodawców,
- złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców,
- opublikowanych artykułów,
- zaakceptowanych, dodanych ogłoszeń,
- akceptacji profilu użytkownika przez administrację,
- zatwierdzenia zmian dokonanych w profilu,
- powiadomień przesłanych od administrację.

  • z poziomu konta zleceniodawcy odnośnie:

- ofert złożonych przez wykonawców,
- zaakceptowanych ogłoszeń,
- powiadomień administracyjnych.

W przypadku otrzymania nowego powiadomienia użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez ikonę licznika z liczbą otrzymanych powiadomień obok ikony dzwonka.

 

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy