Profil użytkownika w Taelo.pl

W zakładce Profil użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji na temat swojej firmy oraz profilu wykonywanych usług. Będą one widoczne z poziomu ogólnodostępnej wizytówki.

Profil wykonawcy

Zakładka Profil w przypadku wykonawcy dzieli się na podzakładki:

  • Wizytówka wykonawcy:

- Można tu wprowadzić nazwę firmy, kategorię wykonywanego zawodu, podkategorie pomagające doprecyzować wybrane wcześniej kategorie, skrócony opis oferty widoczny z poziomu listy wykonawców, opis profilu działalności firmy oraz jej logo.

  • Dane kontaktowe:

- W tym miejscu można wprowadzić kontaktowy adres e-mail widoczny dla innych użytkowników systemu, numer telefonu, imię, nazwisko, adres strony internetowej firmy, adres profilu Facebook i Google+, miejsce świadczenia usług oraz adres siedziby firmy.

  • Cennik usług:

- Tutaj istnieje możliwość zdefiniowania cennika wykonywanych usług wraz z nazwami pozycji, ceną, jednostką i ich krótkim opisem.

  • Portfolio:

- W tym miejscu wykonawca ma możliwość wprowadzenia do 10 zdjęć obrazujących jego pracę lub zakres wykonywanych usług. Maksymalny rozmiar zdjęcia wynosi 3MB.

profil

Profil ogłoszeniodawcy

Zakładka Profil w przypadku ogłoszeniodawcy zawiera jedynie podzakładkę Dane kontaktowe.

profil

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy