Statusy w serwisie Taelo.pl

W serwisie Taelo.pl obiekty posiadają statusy, dzięki którym użytkownik w łatwy sposób może zweryfikować aktualny stan ogłoszenia, zlecenia, artykułu lub oferty.

Statusy wyróżnione w poszczególnych zakładkach:

Moje oferty i Otrzymane oferty:

 • oczekująca - oznacza to, że złożona oferta nie została rozpatrzona przez ogłoszeniodawcę,

 • odrzucona - zleceniodawca nie był zainteresowany tą ofertą, wybrana została oferta innego wykonawcy,

 • wybrana - oferta została wybrana przez ogłoszeniodawcę.

Moje artykuły:

 • wersja robocza - oznacza to, że artykuł jest w przygotowaniu i nie został opublikowany,

 • weryfikacja - treść artykułu jest w trakcie zatwierdzania przez moderację. Artykuły są weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem, a nie pod względem merytorycznym,

 • opublikowane - artykuł został zaakceptowany przez administrację i jest on widoczny dla innych użytkowników.

Obserwowane ogłoszenia:

 • aktywne - zleceniodawca jest w trakcie zbierania ofert od wykonawców,

 • wygasło - oznacza to, że ogłoszenie przedawniło się bądź zostało zakończone przed czasem,

 • zrealizowano - oferta wykonania zlecenia została wybrana,

 • zarchiwizowano - status ten pojawia się 30 dni od dnia wygaśnięcia ogłoszenia.

Dodane ogłoszenia:

 • opublikowane - ogłoszenie zostało zatwierdzone przez moderację i jest widoczne dla innych użytkowników serwisu,

 • zrealizowane - oferta została wybrana przez zleceniodawcę,

 • wygasłe - ogłoszenie zostało zakończone przed czasem lub zostało zrealizowane,

 • zarchiwizowane -ogłoszenie zostało zarchiwizowano po 30 dniach od zakończenia lub wygaśnięcia,

 • niezweryfikowane - zlecenie nie zostało zaakceptowane przez moderację,

 • zakończone - właściciel ogłoszenia zakończył je przed czasem.

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy