Opinie w Taelo.pl

Serwis Taelo.pl daje możliwość wystawiania opinii wykonawcom za wykonane zlecenie. Oceny te są pomocne przy określaniu jakości świadczonych usług przez poszczególnych wykonawców.

Dodawanie opinii

Dodawanie opinii jest możliwe dla zaakceptowanych przez usługodawcę ofert. Aby dodawać opinie należy przejść do zlecenia i wcisnąć przycisk Dodaj opinię

W kolejnym kroku pojawi się okno, w którym należy ocenić w skali od 1 do 5 (zakładając, że 1 to najniższa możliwa ocena, a 5 najwyższa):

  • jakość pracy,

  • terminowość,

  • komunikację i kontakt,

  • dotrzymanie warunków.

W polu Treść opinii ogłoszeniodawca ma opcjonalną możliwość dodania komentarza dopełniającego ocenę danego wykonawcy. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Dodana rekomendacja wraz z oceną poszczególnych elementów współpracy będzie widoczna w wizytówce wykonawcy w zakładce Wykonane zlecenia.

W wizytówce wykonawcy (obok nazwy firmy) znajduje się średnia ocena za wszystkie wykonane zlecenia.

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy