Terminarz w Taelo.pl

W serwisie Taelo.pl zarejestrowani wykonawcy mają możliwość prowadzenie terminarza, który może być pomocny w zarządzaniu terminami wykonywanych prac.

Aby przejść do terminarza, należy wybrać z menu po lewej stronie lub z górnego menu opcję Terminarz.

Terminarz-Terminarz

Definiowanie dni pracujących

Jedną z funkcji terminarza jest określenie dni, w których dany użytkownik pracuje. Można to wykonać poprzez kliknięcie w opcję Ustawienia dni pracującychTerminarz-ustawienia Dni pracujących

Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć pracujące dni tygodnia, np. od poniedziałku do piątku, i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. Zatwierdzone informacje będą widoczne dla innych użytkowników Taelo.pl z poziomu wizytówki wykonawcy.

terminarz

Dodawanie terminu

Aby dodać termin do kalendarza, należy w Terminarzu wybrać Dodaj termin lub w menu po lewej stronie kliknąć na Dodaj » Termin. Niezbędne jest uzupełnienie krótkiego opisu terminu i określenie dokładnej daty wraz z godziną. Opcjonalnie istnieje możliwość zaznaczenia pola Oznacz dzień jako zajęty - w terminarzu będzie on oznaczony czerwonym kolorem. Następnie należy zatwierdzić dodanie terminu przyciskiem Dodaj.

terminarz

Każdy z zarejestrowanych wykonawców może przypisać zlecenie do konkretnego terminu. Aby to zrobić, należy w polu Powiąż zlecenie wybrać z listy zlecenie, które ma być przypisane do terminu. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

TEMATY ARTYKUŁÓW

Zobacz wszystkie tematy